blank

Kolejne uderzenie w „mafię lekową” – 5 bandytów zatrzymanych

Pięć osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali agenci CBA. Sprawa dotyczy nielegalnego handlu lekami. Leki o wartości 16 mln zł wyeksportowane z Polski.

Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw podlaskiego, małopolskiego, pomorskiego i łódzkiego 5 osób związanych z podmiotami prowadzącymi ogólnodostępne apteki.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymane przez CBA osoby współpracowały z rozbitą grupą przestępczą w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Z powiązanych z nimi aptek, na rzecz wskazanej grupy przestępczej, zbywane były w niemal hurtowych ilościach produkty lecznicze. Jak ustalono w toku śledztwa w dalszym etapie trafiały do hurtowni leków aby końcowo zostać wyeksportowane z Polski.

Zatrzymani zbyli w ten sposób w latach 2017-2018 z 38 aptek leki o łącznej wartości ponad 16 milionów złotych.

Po zakończeniu czynności zostaną przewiezieni do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

To kolejna odsłona śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku, a dotyczącego procederu wywozu za granicę leków trudnodostępnych. Postępowanie to miało swój początek w maju 2018 r., gdy do sprawy zatrzymano 7 osób. W tej samej sprawie w marcu 2019 r. zostały zatrzymane 4 osoby związane z hurtowniami leków kooperującymi z rozbitą grupą przestępczą.

W ramach przestępczego procederu skupowano z polskich aptek na eksport, leki będące w wykazie Ministerstwa Zdrowia, jako zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Były to m.in. leki przeciwnowotworowe, przeciwzakrzepowe, przeciw psychotyczne oraz przeciwzapalne.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Afera reprywatyzacyjna. Kolejny zatrzymany

Kolejna osoba zatrzymana w związku ze śledztwem prowadzonym przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Warszawie byłego prezesa reaktywowanej warszawskiej spółki. Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od m.st. Warszawy w związku z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących spółce. W toku śledztwa ustalono, iż firma sprzedała na rzecz dwóch osób roszczenia do nieruchomości znajdującej się na Powiślu. Jak ustalono w toku śledztwa zainkasowane w ten sposób środki w wysokości 175 tys. zł przywłaszczył ówczesny prezes reaktywowanego przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu czynności mężczyzna zostanie przewieziony do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszy zarzut.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą obecnie pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, które dotyczą blisko 200 nieruchomości. Wartość szkód z tego tytułu została oszacowana na ponad 3 mld zł. W związku z prowadzonymi postępowaniami zarzuty usłyszało około 40 osób.

W październiku 2018 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w stosunku do głównych podejrzanych skierowała akty oskarżenia dotyczące m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wydaniem decyzji administracyjnej o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, doprowadzenia spadkobierców właścicieli nieruchomości warszawskich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym byłego senatora RP

Trzy osoby zatrzymane przez CBA. To nowe wątki śledztwa prowadzonego od 2015 r., do którego zatrzymano wcześniej m.in. byłego senatora RP Józefa P. oraz Jarosława W. – asystenta senatora.

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech przedsiębiorców z Dolnego i Górnego Śląska. Wszyscy zamieszani są w proceder korupcyjny dotyczący powoływania się na wpływy w instytucjach publicznych w zamian za korzyść majątkową w postaci różnych kwot pieniędzy. Jest to nowy wątek, tego toczącego się od 2015 roku śledztwa. Tym razem chodzi o wręczenie korzyści majątkowych, bądź też ich obietnicę przedkładaną Jarosławowi W., powołującemu się na wpływy we wrocławskich instytucjach publicznych, w zamian za jego ,,pomoc” w załatwieniu różnych spraw prowadzonych w urzędach.

Wcześniej w ramach toczącego się śledztwa agenci CBA zatrzymali czternaście osób, w tym byłego senatora RP VIII kadencji Józefa P. oraz jego asystenta – Jarosława W.

Wszyscy zatrzymani przez CBA zostaną przewiezieni do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Kontrola oświadczeń majątkowych burmistrza Jarosławia składanych w latach 2014-2019

W dniu 09.05.2019 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie wszczęli postępowanie kontrolne w zakresie „prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych w latach 2014-2019 przez Waldemara Palucha w związku z pełnieniem w tym okresie funkcji Burmistrza Jarosławia”.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych zbadają prawdziwość składanych oświadczeń, w tym także sprawy formalne związane ze składaniem tych dokumentów.

Planowany termin zakończenia kontroli to 9 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Ordynator zatrzymany na gorącym uczynku

Szefa oddziału jednego ze szpitali w Wielkopolsce oraz 6 osób podejrzanych o wręczanie korzyści majątkowych zostało zatrzymanych przez CBA.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali ordynatora jednego ze szpitali w Wielkopolsce na gorącym uczynku przyjęcia łapówki. Tego samego dnia zatrzymano także 6 osób podejrzewanych o wręczanie korzyści majątkowych lekarzowi.

Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez CBA. Wszystko wskazuje na to, że lekarz w zamian za łapówki od 500 do 3000 zł przyjmował pacjentów na oddział lub przedłużał tam ich pobyt.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przypomina, że osoby, które uwikłały się w proceder korupcyjny i wręczały korzyść majątkową mają możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikająca z art. 229§6 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania – w tym przypadku Delegatury CBA w Poznaniu lub właściwej prokuratury.  Sprawca musi przy tym powiadomić o tym fakcie zanim organ ten o nim się dowiedział i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Kontrola CBA w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli 08.05.2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. Postępowanie dotyczy udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012-2018.

W ramach kontroli analizie poddane zostaną wybrane decyzje dotyczące przyznania ulg w zaległym podatku w postaci: umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą m.in. czy Burmistrz Kolbuszowej dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie rzetelnego przeprowadzenia  postępowania dowodowego odnośnie wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, czy wydane decyzje były oparte na przesłankach „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 8 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i obecny pracownik tego Sądu zatrzymani przez CBA

Były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i obecny pracownik tego Sądu zatrzymani przez CBA. W tle wydatkowane niezgodne z przepisami prawa blisko 2 mln zł oraz umowy cywilnoprawne podpisane wbrew obowiązującym przepisom.

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 2 osoby, w tym byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i kierownika Oddziału Kadr tego Sądu.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że były dyrektor w latach 2016-2017 wydatkował blisko 2 mln zł z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wszystko wskazuje na to, że zawierał z pracownikami sądów odrębne umowy cywilnoprawne na wykonanie usług na rzecz Sądu, które faktycznie mieściły się w zakresie obowiązków tych samych lub innych osób zatrudnionych w tej instytucji. Wszystko odbywało się z pominięciem procedury udzielania zamówienia publicznego oraz wbrew wewnętrznym regulacjom. Usługi te dotyczyły m.in. przygotowania projektu Regulaminu Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, usystematyzowania dokumentacji, czy obsługi funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Wspólna akcja CBA i CBŚP. Uderzenie w „Mafię VAT-owską”

Kolejna wspólna akcja białostockiego CBA i olsztyńskiego CBŚP. Zatrzymane 4 osoby. W śledztwie dotyczącym wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa wyłudziła lub też próbowała wyłudzić z budżetu państwa nienależne zwroty z podatku VAT idące w setki milionów złotych. Akcja miała charakter ogólnopolski – funkcjonariusze działali na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz opolskiego.

Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali m.in. miejsca zamieszkania podejrzanych zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą prokuratorskie zarzuty.

Wskazane czynności mają związek z prowadzonym wspólnie przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku i Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwem nadzorowanym przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Postępowanie dotyczy działającej od stycznia 2015r. do grudnia 2016r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii, zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw w tym przestępstw skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie i wyłudzeniem podatku VAT.

Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić 21 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych, zaś wartość stwierdzonych fikcyjnych faktur to ponad 750 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

To nie pierwsza wspólna akcja funkcjonariuszy Delegatury CBA w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wymierzona w działania godzące w interesy ekonomiczne Skarbu Państwa. W ramach tego samego śledztwa w październiku 2018 r. funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali w Warszawie i okolicznych miejscowościach 4 osoby – członków ustalonej grupy przestępczej, którym następnie przedstawiono zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej oraz fałszowania dokumentów.

źródło: [ Wydział Komunikacji Społecznej CBA ]

Visits: 0

blank

Łapówki przy przetargach na nieruchomości w centrum.., Kolejne 3 osoby zatrzymane przez CBA

Krakowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby uwikłane w korupcyjny proceder związany z przetargami na najem i sprzedaż nieruchomości w Krakowie. Wśród zatrzymanych jest lekarz, przedsiębiorca i pracownik lokali gastronomicznych. Śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy m.in. w administracji samorządowej oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie i podejmowania się bezprawnego pośrednictwa w załatwieniu najmu lub kupna nieruchomości usytuowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa, nieopodal rynku czy wzgórza wawelskiego. Do zdarzeń dochodziło w latach 2015-2017. Na obecnym etapie śledztwa sprawa dotyczy „załatwienia” za łapówki wygrania przetargów lub aukcji na sprzedaż lub wynajem 42 nieruchomości w tym lokali użytkowych, mieszkań i całych kamienic.

Dwie z zatrzymanych osób zostaną doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszą zarzuty korupcyjne. Lekarce zostaną przedstawione dodatkowo zarzuty poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich. Natomiast pracownik lokali gastronomicznych usłyszy także zarzut złożenia fałszywych zeznań. Przedsiębiorca został zatrzymany wczoraj. W prokuraturze usłyszał zarzut korupcyjny i zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do pierwszych zatrzymań w tym śledztwie doszło w lutym 2018 roku. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 15 osób, z których trzy skorzystały z klauzuli niekaralności.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

blank

Analiza przedkontrolna CBA wykazała złożenie fałszywych oświadczeń w toku postępowań przetargowych przeprowadzonych przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Delegatura CBA w Lublinie od 28.11.2017 r. do 31.10.2018 r. prowadziła analizę przedkontrolną umów zawieranych w latach 2012-2017 przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z Korporacją Gwarecką S.A.

Z ustaleń CBA wynika, że 4 pracowników Bogdanki podczas pracy w komisji przetargowej, w roku 2014 i 2015, było jednocześnie akcjonariuszami Korporacji Gwareckiej S.A., a jeden z nich był jej pracownikiem. Tym samym nie powinni byli zasiadać w komisji. Mimo to składali fałszywe oświadczenia o braku podstaw do ich wyłączenia z postępowania.

W latach 2014-2015 wartość umów zawartych przez LW Bogdanka SA z Korporacją Gwarecką S.A. wyniosła ponad 400 mln zł brutto.

15 listopada 2018 r. Delegatura CBA w Lublinie skierowała do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące składania fałszywych oświadczeń przez czterech pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zasiadających w komisji przetargowej. Ostatecznie sprawą zajmowała się lubelska Prokuratura Rejonowa, która skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Visits: 0

0

Search for products

Back to Top