Delegatura CBA w Lublinie od 28.11.2017 r. do 31.10.2018 r. prowadziła analizę przedkontrolną umów zawieranych w latach 2012-2017 przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z Korporacją Gwarecką S.A.

Z ustaleń CBA wynika, że 4 pracowników Bogdanki podczas pracy w komisji przetargowej, w roku 2014 i 2015, było jednocześnie akcjonariuszami Korporacji Gwareckiej S.A., a jeden z nich był jej pracownikiem. Tym samym nie powinni byli zasiadać w komisji. Mimo to składali fałszywe oświadczenia o braku podstaw do ich wyłączenia z postępowania.

W latach 2014-2015 wartość umów zawartych przez LW Bogdanka SA z Korporacją Gwarecką S.A. wyniosła ponad 400 mln zł brutto.

15 listopada 2018 r. Delegatura CBA w Lublinie skierowała do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące składania fałszywych oświadczeń przez czterech pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zasiadających w komisji przetargowej. Ostatecznie sprawą zajmowała się lubelska Prokuratura Rejonowa, która skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Views: 53