blank

Niemiecki dziennik atakuje Polskę. Chodzi o reparacje wojenne od post hitlerowskich Niemiec

Niemiecki dziennik „Die Welt” atakuje Polskę w sprawie reparacji wojennych. Polska ostrzegana jest przed kwestionowaniem „nowego ładu Europy po II wojnie światowej”. Jak czytamy, poruszając problem reparacji Polska zakwestionuje powojenne granice. Profesor Stanisław Żerko, odnosząc się do tekstu stwierdził, że „dawno nie było w Niemczech oskarżania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej o przyczynienie się do wybuchu wojny”.

Jak czytamy na portalu welt.de, na kilka dni przed 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, Polska ponownie domaga się odszkodowań. Jak zauważono, jakiś czas temu szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji wojennych Arkadiusz Mularczyk zapowiadał, że raport odnośnie odszkodowań będzie gotowy na 1 września, a kwota jakiej Polska ma zażądać będzie wynosiła około 850 miliardów euro.

Przypomniano, że w 2018 poseł Mularczyk mówił o reparacjach w wysokości 690 mld euro.

W tekście zacytowano również ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który wyraził przekonanie, że „decydujący jest dla nas brak fundamentalnej uczciwości w kwestii niemieckich odszkodowań po II wojnie światowej. Polska była dyskryminowana w tym procesie”. – Są kraje, które straciły wielokrotnie mniej, ale otrzymały większe odszkodowania – mówił Czaputowicz.

Najwięcej polskich ofiar

W teście czytamy, że polscy zwolennicy reparacji twierdzą, że Polska, proporcjonalnie do swojej wielkości, poniosła najwięcej ofiar podczas II wojny światowej. Autor tekstu Sven Felix Kellerhoff zauważa, że liczba szacowana przez komisję zgadza się, jeśli wliczeni zostaną w to polscy Żydzi, Białorusini i Ukraińcy.

Na portalu welt.de czytamy, że zgodnie z prawem międzynarodowym nie ma podstaw do roszczeń w stosunku do Niemiec. Zostało wymienione kilka powodów, które o tym fakcie mają świadczyć, przywołano m.in. traktaty z 1945, 1953 i 1990 roku.

Autor tekstu uważa, że uznanie za nieważne dotychczasowych ustaleń „podważyłoby całą reorganizację Europy po II wojnie światowej”. „Jeśli wielokrotne zrzeczenie się reperacji przez polskie rządy nie powinno mieć zastosowania – na jakiej podstawie miałoby obowiązywać przesunięcie Polski na Zachód, na przez wieki bezsprzecznie niemieckie terytoria, takie jak Prusy Wschodnie i Śląsk?” – zastanawia się Sven Felix Kellerhoff.

„Konsekwencje są znane”

Autor tekstu pokusił się również o stwierdzenie, że „kurs, którym podąża prawicowo-konserwatywny rząd w Warszawie, przypomina okres międzywojenny”. „Kwestionuje współpracę Europejczyków w ciągu ostatnich 70 latach na Zachodzie i prawie 30 lat na Wschodzie. konsekwencje są znane” – stwierdził.

źródło: TVP.info/ Welt.de

Visits: 0

Foto: CBA

Wizyta studyjna przedstawicieli IGAE w CBA

W dn. 8–9 maja 2019 r. przebywała w Polsce delegacja wysokiego szczebla Generalnej Inspekcji Administracji Państwowej Republiki Angoli (IGAE). Wizyta gości z Angoli miała charakter oficjalny. Ważną częścią wizyty były rozmowy prowadzone w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Spotkanie z przedstawicielami CBA miało na celu przekazanie stronie angolskiej praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji, a także wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania oszustwom finansowym.

Podczas spotkania Szef CBA Ernest Bejda wraz z Zastępcą Szefa CBA Grzegorzem Ocieczkiem, przedstawili zadania oraz kompetencje Biura, a także wyniki jego działalności. Szef IGAE, minister Sebastião Domingos Gunza, podziękował za przekazane doświadczenia polskiej strony. Szefowie obu instytucji wyrazili wolę kontynuowania konstruktywnego dialogu i nawiązania ściślejszej współpracy.

źródło [ CBA ]

Visits: 0

spec służby soa i abw

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW
Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencja Bezpieczeństwa Wywiadowczego (SOA) są partnerami w realizacji projektu „Podnoszenie kwalifikacji służb bezpieczeństwa publicznego, pracowników administracji publicznej i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz wzmacnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego” ). Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Umowa o partnerstwie projektowym została podpisana przez dyrektorów SOA i ABW w dniu 22 maja 2018 r. W ramach ceremonii otwarcia Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW.

Projekt ma na celu przygotowanie administracji publicznej do skuteczniejszej identyfikacji i tłumienia zagrożeń terrorystycznych i asymetrycznych po doświadczeniach ponadnarodowych.

Projekt ma na celu wzmocnienie nowego modelu reakcji na zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne poprzez podniesienie standardów; zapewnić wymianę informacji i doświadczeń w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej; oraz prowadzić szkolenia analityczne i szkolenia oficerów ds. bezpieczeństwa i pracowników administracji publicznej na tym obszarze.

W celu informowania społeczeństwa krajowego i międzynarodowego strona polska otworzyła również specjalną stronę internetową poświęconą Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW i Realizacji Projektu – https://tpcoe.gov.pl/cpe

Oprócz wiadomości dotyczących regularnych działań Centrum Doskonałości, na stronach można znaleźć także informacje o realizacji Projektu, tj. Wspólne działania SOA i ABW, które zostały przeprowadzone w pierwszym roku jego istnienia:

Pierwsze dwustronne spotkanie SOA i ABW dotyczące projektu odbyło się w dniach 18-20 lipca 2018 r. W Zagrzebiu. Tematem spotkania były kwestie organizacyjne w celu określenia listy działań projektowych, praktycznych aspektów organizacji spotkań krajowych i międzynarodowych oraz zasad współpracy z partnerami krajowymi.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/4,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniach 27-30 sierpnia w Krakowie, w Polsce, Centrum Walki z Terroryzmem ABW zorganizowało spotkanie konsultacyjne między przedstawicielami SOA i ABW omawiające wnioski i zalecenia po pierwszym szkoleniu przedstawicieli administracji państwowej w centrum , Istnieje wspólny nacisk na potrzebę szkolenia pracowników urzędów powiatowych i ośrodków recepcyjnych, w tym szkolenia w zakresie technik behawioralnych i komunikacji. W ostatnim kwartale 2018 r. SOA zorganizowało sesje szkoleniowe dla przedstawicieli chorwackiej administracji państwowej na podstawie modelu Centrum Przeciwdziałania Terroryzmowi. Ponadto przedstawiciele SOA i Centrum ABW uczestniczyli w spotkaniu z Centrum Doskonałości NATO ds. Kontrwywiadu ( Centrum Kontrwywiadu NATO ).
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/6,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Krakow.html

Od 24 do 26 października 2018 r. W Paryżu we Francji ABW Centre i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z francuskim DGSI ds. Bezpieczeństwa i jednostką koordynującą UCLAT ds. Zwalczania terroryzmu. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/10,International-meeting-Paris-France.html

Od 6 listopada 8 2018 r. Helsinki, Finlandia, ABW Center i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z fińską służbą bezpieczeństwa SUPO, Dyrekcją Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Krajowym Urzędem Śledczym. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w kontekście zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania oraz przeanalizowano zakres środków przeciwdziałania radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/11,International-meeting-Helsinki-Finland.html

W dniach 3–4 grudnia 2018 r. Odbyło się dwustronne spotkanie SOA i ABW, w którym omówiono realizację projektu w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji administracji publicznej i agencji bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/40,Meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniu 12 lutego 2019 r. Przedstawiciele SOA wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW z przedstawicielami polskiej administracji publicznej. Tematem spotkania był przegląd zagadnień ochrony i ratownictwa oraz pomocy medycznej w przypadku ataku terrorystycznego na obiekty administracji publicznej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/48,VII-National-meeting-Warsaw.html

W dniach 18-22 marca 2019 r. W Canberze w Australii przedstawiciele SOA i ABW Center for Exercise Prevention for Terrorism przeprowadzili konsultacje z australijskimi agencjami bezpieczeństwa: ASIO Security, National Threat Assessment Center, Ministry of Interior, Serwis, policja federalna i usługi finansowe AUSTRAC. Omówili rolę tych usług w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz zapobieganiu radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Chorwacji, Polsce i Australii.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/53,International-meeting-Canberra-Australia.html

Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. W Bukareszcie w Rumunii przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z rumuńską służbą bezpieczeństwa SRI. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/56,International-meeting-Bucharest-Romania.html

Od 13 maja do 15 maja 2019 r. W Budapeszcie na Węgrzech przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z węgierskim Centrum Antyterrorystycznym TEK. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/61,International-meeting-Budapest-Hungary.html

źródło: [ SOA ]

Visits: 0

blank

Prawie 6 mln zł na 104 projekty w ramach programu „Razem bezpieczniej”

– Program „Razem bezpieczniej” mobilizuje do współpracy społeczności lokalne. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakich wszyscy potrzebujemy – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas dzisiejszego (21 maja br.) spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” otrzymają 104 projekty zgłoszone przez wojewodów. Na szczeblu lokalnym będą realizowane przez samorządy i organizacje pozarządowe. We wtorek wiceminister Jarosław Zieliński wręczył listy potwierdzające przyznanie dofinansowania.

To już trzecia edycja programu. Wcześniej był on realizowany w latach 2007–2015 (I edycja) oraz  w latach 2016 i 2017 (II edycja). Łącznie w latach 2018-2020 nakłady na „Razem bezpieczniej” wyniosą ponad 19 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają m.in. projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, modernizacji przejść dla pieszych, promowania spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe i edukacyjne. Realizowane projekty pomogą też w przeciwdziałaniu uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Wśród przykładowych inwestycji są budowa miasteczek ruchu drogowego w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie) i Czarnej (woj. podkarpackie), modernizacja przejść dla pieszych w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). W 2019 r. najwięcej projektów zostanie dofinansowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (11 projektów na ponad 734 tys. zł) i podkarpackim (10 projektów o wartości ponad 765 tys. zł).

W tym roku na modernizację przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie 2,4 mln zł (dzięki temu dofinansowanie otrzymają 34 projekty i zmodernizowane zostaną 123 przejścia). Na projekty dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy w 2018 roku dofinansowanie otrzymały 23 projekty na łączną kwotę ponad 1 mln zł. W tym roku dofinansowanie otrzyma 20 projektów także za około 1 mln zł.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Patronem  programu „Razem bezpieczniej” jest jego twórca i pomysłodawca Władysław Stasiak. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

źródło: [ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ]

Visits: 0

blank

Prawie 6 mln zł na 104 projekty w ramach programu „Razem bezpieczniej”

– Program „Razem bezpieczniej” mobilizuje do współpracy społeczności lokalne. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości, jakich wszyscy potrzebujemy – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas dzisiejszego (21 maja br.) spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” otrzymają 104 projekty zgłoszone przez wojewodów. Na szczeblu lokalnym będą realizowane przez samorządy i organizacje pozarządowe. We wtorek wiceminister Jarosław Zieliński wręczył listy potwierdzające przyznanie dofinansowania.

To już trzecia edycja programu. Wcześniej był on realizowany w latach 2007–2015 (I edycja) oraz  w latach 2016 i 2017 (II edycja). Łącznie w latach 2018-2020 nakłady na „Razem bezpieczniej” wyniosą ponad 19 mln zł.

Dofinansowanie otrzymają m.in. projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, modernizacji przejść dla pieszych, promowania spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe i edukacyjne. Realizowane projekty pomogą też w przeciwdziałaniu uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Wśród przykładowych inwestycji są budowa miasteczek ruchu drogowego w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie) i Czarnej (woj. podkarpackie), modernizacja przejść dla pieszych w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). W 2019 r. najwięcej projektów zostanie dofinansowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (11 projektów na ponad 734 tys. zł) i podkarpackim (10 projektów o wartości ponad 765 tys. zł).

W tym roku na modernizację przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie 2,4 mln zł (dzięki temu dofinansowanie otrzymają 34 projekty i zmodernizowane zostaną 123 przejścia). Na projekty dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy w 2018 roku dofinansowanie otrzymały 23 projekty na łączną kwotę ponad 1 mln zł. W tym roku dofinansowanie otrzyma 20 projektów także za około 1 mln zł.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Patronem  programu „Razem bezpieczniej” jest jego twórca i pomysłodawca Władysław Stasiak. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

źródło: [ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ]

Visits: 33

blank

Niemiecki dziennik atakuje Polskę. Chodzi o reparacje wojenne od post hitlerowskich Niemiec

Niemiecki dziennik „Die Welt” atakuje Polskę w sprawie reparacji wojennych. Polska ostrzegana jest przed kwestionowaniem „nowego ładu Europy po II wojnie światowej”. Jak czytamy, poruszając problem reparacji Polska zakwestionuje powojenne granice. Profesor Stanisław Żerko, odnosząc się do tekstu stwierdził, że „dawno nie było w Niemczech oskarżania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej o przyczynienie się do wybuchu wojny”.

Jak czytamy na portalu welt.de, na kilka dni przed 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, Polska ponownie domaga się odszkodowań. Jak zauważono, jakiś czas temu szef parlamentarnego zespołu ds. reparacji wojennych Arkadiusz Mularczyk zapowiadał, że raport odnośnie odszkodowań będzie gotowy na 1 września, a kwota jakiej Polska ma zażądać będzie wynosiła około 850 miliardów euro.

Przypomniano, że w 2018 poseł Mularczyk mówił o reparacjach w wysokości 690 mld euro.

W tekście zacytowano również ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który wyraził przekonanie, że „decydujący jest dla nas brak fundamentalnej uczciwości w kwestii niemieckich odszkodowań po II wojnie światowej. Polska była dyskryminowana w tym procesie”. – Są kraje, które straciły wielokrotnie mniej, ale otrzymały większe odszkodowania – mówił Czaputowicz.

Najwięcej polskich ofiar

W teście czytamy, że polscy zwolennicy reparacji twierdzą, że Polska, proporcjonalnie do swojej wielkości, poniosła najwięcej ofiar podczas II wojny światowej. Autor tekstu Sven Felix Kellerhoff zauważa, że liczba szacowana przez komisję zgadza się, jeśli wliczeni zostaną w to polscy Żydzi, Białorusini i Ukraińcy.

Na portalu welt.de czytamy, że zgodnie z prawem międzynarodowym nie ma podstaw do roszczeń w stosunku do Niemiec. Zostało wymienione kilka powodów, które o tym fakcie mają świadczyć, przywołano m.in. traktaty z 1945, 1953 i 1990 roku.

Autor tekstu uważa, że uznanie za nieważne dotychczasowych ustaleń „podważyłoby całą reorganizację Europy po II wojnie światowej”. „Jeśli wielokrotne zrzeczenie się reperacji przez polskie rządy nie powinno mieć zastosowania – na jakiej podstawie miałoby obowiązywać przesunięcie Polski na Zachód, na przez wieki bezsprzecznie niemieckie terytoria, takie jak Prusy Wschodnie i Śląsk?” – zastanawia się Sven Felix Kellerhoff.

„Konsekwencje są znane”

Autor tekstu pokusił się również o stwierdzenie, że „kurs, którym podąża prawicowo-konserwatywny rząd w Warszawie, przypomina okres międzywojenny”. „Kwestionuje współpracę Europejczyków w ciągu ostatnich 70 latach na Zachodzie i prawie 30 lat na Wschodzie. konsekwencje są znane” – stwierdził.

źródło: TVP.info/ Welt.de

Visits: 47

0

Search for products

Back to Top