spec służby soa i abw

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW
Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencja Bezpieczeństwa Wywiadowczego (SOA) są partnerami w realizacji projektu „Podnoszenie kwalifikacji służb bezpieczeństwa publicznego, pracowników administracji publicznej i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz wzmacnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego” ). Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Umowa o partnerstwie projektowym została podpisana przez dyrektorów SOA i ABW w dniu 22 maja 2018 r. W ramach ceremonii otwarcia Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW.

Projekt ma na celu przygotowanie administracji publicznej do skuteczniejszej identyfikacji i tłumienia zagrożeń terrorystycznych i asymetrycznych po doświadczeniach ponadnarodowych.

Projekt ma na celu wzmocnienie nowego modelu reakcji na zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne poprzez podniesienie standardów; zapewnić wymianę informacji i doświadczeń w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej; oraz prowadzić szkolenia analityczne i szkolenia oficerów ds. bezpieczeństwa i pracowników administracji publicznej na tym obszarze.

W celu informowania społeczeństwa krajowego i międzynarodowego strona polska otworzyła również specjalną stronę internetową poświęconą Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW i Realizacji Projektu – https://tpcoe.gov.pl/cpe

Oprócz wiadomości dotyczących regularnych działań Centrum Doskonałości, na stronach można znaleźć także informacje o realizacji Projektu, tj. Wspólne działania SOA i ABW, które zostały przeprowadzone w pierwszym roku jego istnienia:

Pierwsze dwustronne spotkanie SOA i ABW dotyczące projektu odbyło się w dniach 18-20 lipca 2018 r. W Zagrzebiu. Tematem spotkania były kwestie organizacyjne w celu określenia listy działań projektowych, praktycznych aspektów organizacji spotkań krajowych i międzynarodowych oraz zasad współpracy z partnerami krajowymi.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/4,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniach 27-30 sierpnia w Krakowie, w Polsce, Centrum Walki z Terroryzmem ABW zorganizowało spotkanie konsultacyjne między przedstawicielami SOA i ABW omawiające wnioski i zalecenia po pierwszym szkoleniu przedstawicieli administracji państwowej w centrum , Istnieje wspólny nacisk na potrzebę szkolenia pracowników urzędów powiatowych i ośrodków recepcyjnych, w tym szkolenia w zakresie technik behawioralnych i komunikacji. W ostatnim kwartale 2018 r. SOA zorganizowało sesje szkoleniowe dla przedstawicieli chorwackiej administracji państwowej na podstawie modelu Centrum Przeciwdziałania Terroryzmowi. Ponadto przedstawiciele SOA i Centrum ABW uczestniczyli w spotkaniu z Centrum Doskonałości NATO ds. Kontrwywiadu ( Centrum Kontrwywiadu NATO ).
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/6,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Krakow.html

Od 24 do 26 października 2018 r. W Paryżu we Francji ABW Centre i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z francuskim DGSI ds. Bezpieczeństwa i jednostką koordynującą UCLAT ds. Zwalczania terroryzmu. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/10,International-meeting-Paris-France.html

Od 6 listopada 8 2018 r. Helsinki, Finlandia, ABW Center i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z fińską służbą bezpieczeństwa SUPO, Dyrekcją Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Krajowym Urzędem Śledczym. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w kontekście zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania oraz przeanalizowano zakres środków przeciwdziałania radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/11,International-meeting-Helsinki-Finland.html

W dniach 3–4 grudnia 2018 r. Odbyło się dwustronne spotkanie SOA i ABW, w którym omówiono realizację projektu w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji administracji publicznej i agencji bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/40,Meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniu 12 lutego 2019 r. Przedstawiciele SOA wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW z przedstawicielami polskiej administracji publicznej. Tematem spotkania był przegląd zagadnień ochrony i ratownictwa oraz pomocy medycznej w przypadku ataku terrorystycznego na obiekty administracji publicznej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/48,VII-National-meeting-Warsaw.html

W dniach 18-22 marca 2019 r. W Canberze w Australii przedstawiciele SOA i ABW Center for Exercise Prevention for Terrorism przeprowadzili konsultacje z australijskimi agencjami bezpieczeństwa: ASIO Security, National Threat Assessment Center, Ministry of Interior, Serwis, policja federalna i usługi finansowe AUSTRAC. Omówili rolę tych usług w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz zapobieganiu radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Chorwacji, Polsce i Australii.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/53,International-meeting-Canberra-Australia.html

Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. W Bukareszcie w Rumunii przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z rumuńską służbą bezpieczeństwa SRI. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/56,International-meeting-Bucharest-Romania.html

Od 13 maja do 15 maja 2019 r. W Budapeszcie na Węgrzech przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z węgierskim Centrum Antyterrorystycznym TEK. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/61,International-meeting-Budapest-Hungary.html

źródło: [ SOA ]

Views: 0

spec służby soa i abw

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW

Pierwsza rocznica wspólnego projektu EU SOA i Polskiej Służby Bezpieczeństwa ABW
Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencja Bezpieczeństwa Wywiadowczego (SOA) są partnerami w realizacji projektu „Podnoszenie kwalifikacji służb bezpieczeństwa publicznego, pracowników administracji publicznej i ośrodków badawczo-rozwojowych oraz wzmacnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego” ). Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Umowa o partnerstwie projektowym została podpisana przez dyrektorów SOA i ABW w dniu 22 maja 2018 r. W ramach ceremonii otwarcia Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW.

Projekt ma na celu przygotowanie administracji publicznej do skuteczniejszej identyfikacji i tłumienia zagrożeń terrorystycznych i asymetrycznych po doświadczeniach ponadnarodowych.

Projekt ma na celu wzmocnienie nowego modelu reakcji na zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne poprzez podniesienie standardów; zapewnić wymianę informacji i doświadczeń w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej; oraz prowadzić szkolenia analityczne i szkolenia oficerów ds. bezpieczeństwa i pracowników administracji publicznej na tym obszarze.

W celu informowania społeczeństwa krajowego i międzynarodowego strona polska otworzyła również specjalną stronę internetową poświęconą Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW i Realizacji Projektu – https://tpcoe.gov.pl/cpe

Oprócz wiadomości dotyczących regularnych działań Centrum Doskonałości, na stronach można znaleźć także informacje o realizacji Projektu, tj. Wspólne działania SOA i ABW, które zostały przeprowadzone w pierwszym roku jego istnienia:

Pierwsze dwustronne spotkanie SOA i ABW dotyczące projektu odbyło się w dniach 18-20 lipca 2018 r. W Zagrzebiu. Tematem spotkania były kwestie organizacyjne w celu określenia listy działań projektowych, praktycznych aspektów organizacji spotkań krajowych i międzynarodowych oraz zasad współpracy z partnerami krajowymi.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/4,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniach 27-30 sierpnia w Krakowie, w Polsce, Centrum Walki z Terroryzmem ABW zorganizowało spotkanie konsultacyjne między przedstawicielami SOA i ABW omawiające wnioski i zalecenia po pierwszym szkoleniu przedstawicieli administracji państwowej w centrum , Istnieje wspólny nacisk na potrzebę szkolenia pracowników urzędów powiatowych i ośrodków recepcyjnych, w tym szkolenia w zakresie technik behawioralnych i komunikacji. W ostatnim kwartale 2018 r. SOA zorganizowało sesje szkoleniowe dla przedstawicieli chorwackiej administracji państwowej na podstawie modelu Centrum Przeciwdziałania Terroryzmowi. Ponadto przedstawiciele SOA i Centrum ABW uczestniczyli w spotkaniu z Centrum Doskonałości NATO ds. Kontrwywiadu ( Centrum Kontrwywiadu NATO ).
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/6,Consultation-meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Krakow.html

Od 24 do 26 października 2018 r. W Paryżu we Francji ABW Centre i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z francuskim DGSI ds. Bezpieczeństwa i jednostką koordynującą UCLAT ds. Zwalczania terroryzmu. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/10,International-meeting-Paris-France.html

Od 6 listopada 8 2018 r. Helsinki, Finlandia, ABW Center i SOA zorganizowały spotkanie konsultacyjne z fińską służbą bezpieczeństwa SUPO, Dyrekcją Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Krajowym Urzędem Śledczym. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w kontekście zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania oraz przeanalizowano zakres środków przeciwdziałania radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/11,International-meeting-Helsinki-Finland.html

W dniach 3–4 grudnia 2018 r. Odbyło się dwustronne spotkanie SOA i ABW, w którym omówiono realizację projektu w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji administracji publicznej i agencji bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/40,Meeting-with-the-Croatian-partner-service-SOA-Zagreb-Croatia.html

W dniu 12 lutego 2019 r. Przedstawiciele SOA wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW z przedstawicielami polskiej administracji publicznej. Tematem spotkania był przegląd zagadnień ochrony i ratownictwa oraz pomocy medycznej w przypadku ataku terrorystycznego na obiekty administracji publicznej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/48,VII-National-meeting-Warsaw.html

W dniach 18-22 marca 2019 r. W Canberze w Australii przedstawiciele SOA i ABW Center for Exercise Prevention for Terrorism przeprowadzili konsultacje z australijskimi agencjami bezpieczeństwa: ASIO Security, National Threat Assessment Center, Ministry of Interior, Serwis, policja federalna i usługi finansowe AUSTRAC. Omówili rolę tych usług w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz zapobieganiu radykalizacji. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Chorwacji, Polsce i Australii.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/53,International-meeting-Canberra-Australia.html

Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. W Bukareszcie w Rumunii przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z rumuńską służbą bezpieczeństwa SRI. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/56,International-meeting-Bucharest-Romania.html

Od 13 maja do 15 maja 2019 r. W Budapeszcie na Węgrzech przedstawiciele SOA i Centrum Doskonałości Zapobiegania Terroryzmowi ABW odbyli spotkanie konsultacyjne z węgierskim Centrum Antyterrorystycznym TEK. Podczas spotkania omówiono rolę tych służb i instytucji w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, radykalizacji oraz ich roli w procedurach imigracyjnych. Pod koniec spotkania przedstawiono zalecenia dotyczące funkcjonowania systemu zapobiegania terroryzmowi w Unii Europejskiej.
Link: https://tpcoe.gov.pl/cpe/events/61,International-meeting-Budapest-Hungary.html

źródło: [ SOA ]

Views: 92

0

Search for products

Back to Top