blank

Kontrola oświadczeń majątkowych burmistrza Jarosławia składanych w latach 2014-2019

W dniu 09.05.2019 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie wszczęli postępowanie kontrolne w zakresie „prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych w latach 2014-2019 przez Waldemara Palucha w związku z pełnieniem w tym okresie funkcji Burmistrza Jarosławia”.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych zbadają prawdziwość składanych oświadczeń, w tym także sprawy formalne związane ze składaniem tych dokumentów.

Planowany termin zakończenia kontroli to 9 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Views: 0

blank

Kontrola oświadczeń majątkowych burmistrza Jarosławia składanych w latach 2014-2019

W dniu 09.05.2019 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie wszczęli postępowanie kontrolne w zakresie „prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych składanych w latach 2014-2019 przez Waldemara Palucha w związku z pełnieniem w tym okresie funkcji Burmistrza Jarosławia”.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych zbadają prawdziwość składanych oświadczeń, w tym także sprawy formalne związane ze składaniem tych dokumentów.

Planowany termin zakończenia kontroli to 9 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Views: 36

0

Search for products

Back to Top