blank

Akt oskarżenia za udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowych…

…oraz działanie na szkodę Polskiej Żeglugi Morskiej

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie (29 kwietnia 2019 roku) skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom. Oskarżonym zarzucono m.in. o udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzucane czyny zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

8 milionów złotych łapówek

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że oskarżeni w ramach zorganizowanej grupy przestępczej udzielali i przyjmowali korzyści majątkowe. Ponadto w latach 2007 – 2014 dopuścili się popełnienia przestępstw menadżerskich na szkodę Przedsiębiorstwa Państwowego Polskiej Żeglugi Morskiej z siedzibą w Szczecinie i podmiotów zależnych. W toku śledztwa prokurator ustalił, że mechanizm przestępczy polegał m.in. na uzgadnianym zawyżaniu kwot na fakturach za realizowane usługi spedycyjne o wartość nienależnych korzyści majątkowych przekazywanych pracownikom ówczesnego Działu Spedycji PŻM PP w zamian za wybór ustalonych podmiotów jako wykonawców zleceń. Łączna kwota przyjętych i udzielonych korzyści majątkowych opiewała na kwotę 8 milionów złotych.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 3,5 miliona złotych

W toku śledztwa prokurator dokonał zabezpieczenia od oskarżonych mienia na poczet przyszłych kar i finansowych środków karnych. Wśród zabezpieczonego mienia są mieszkania, samochody, jachty, numizmaty. Ponadto prokurator zabezpieczył cenne obrazy kolekcjonerskie m.in autorstwa Wojciecha Kossaka, Jacka Malczewskiego i Tadeusza Makowskiego. Łączna kwota zabezpieczonego mienia wynosi ponad 3,5 miliona złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat oraz przepadek korzyści majątkach pochodzących z przestępstwa.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Views: 39

0

Search for products

Back to Top