blank

Kontrola CBA w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli 08.05.2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. Postępowanie dotyczy udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012-2018.

W ramach kontroli analizie poddane zostaną wybrane decyzje dotyczące przyznania ulg w zaległym podatku w postaci: umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą m.in. czy Burmistrz Kolbuszowej dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie rzetelnego przeprowadzenia  postępowania dowodowego odnośnie wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, czy wydane decyzje były oparte na przesłankach „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 8 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Views: 0

blank

Kontrola CBA w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli 08.05.2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. Postępowanie dotyczy udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012-2018.

W ramach kontroli analizie poddane zostaną wybrane decyzje dotyczące przyznania ulg w zaległym podatku w postaci: umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą m.in. czy Burmistrz Kolbuszowej dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie rzetelnego przeprowadzenia  postępowania dowodowego odnośnie wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, czy wydane decyzje były oparte na przesłankach „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 8 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Views: 36

0

Search for products

Back to Top