Foto: CBA

Wizyta studyjna przedstawicieli IGAE w CBA

W dn. 8–9 maja 2019 r. przebywała w Polsce delegacja wysokiego szczebla Generalnej Inspekcji Administracji Państwowej Republiki Angoli (IGAE). Wizyta gości z Angoli miała charakter oficjalny. Ważną częścią wizyty były rozmowy prowadzone w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Spotkanie z przedstawicielami CBA miało na celu przekazanie stronie angolskiej praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji, a także wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania oszustwom finansowym.

Podczas spotkania Szef CBA Ernest Bejda wraz z Zastępcą Szefa CBA Grzegorzem Ocieczkiem, przedstawili zadania oraz kompetencje Biura, a także wyniki jego działalności. Szef IGAE, minister Sebastião Domingos Gunza, podziękował za przekazane doświadczenia polskiej strony. Szefowie obu instytucji wyrazili wolę kontynuowania konstruktywnego dialogu i nawiązania ściślejszej współpracy.

źródło [ CBA ]

Views: 0

Foto: CBA

Wizyta studyjna przedstawicieli IGAE w CBA

W dn. 8–9 maja 2019 r. przebywała w Polsce delegacja wysokiego szczebla Generalnej Inspekcji Administracji Państwowej Republiki Angoli (IGAE). Wizyta gości z Angoli miała charakter oficjalny. Ważną częścią wizyty były rozmowy prowadzone w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Spotkanie z przedstawicielami CBA miało na celu przekazanie stronie angolskiej praktycznych wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania korupcji, a także wymianę doświadczeń z zakresu przeciwdziałania oszustwom finansowym.

Podczas spotkania Szef CBA Ernest Bejda wraz z Zastępcą Szefa CBA Grzegorzem Ocieczkiem, przedstawili zadania oraz kompetencje Biura, a także wyniki jego działalności. Szef IGAE, minister Sebastião Domingos Gunza, podziękował za przekazane doświadczenia polskiej strony. Szefowie obu instytucji wyrazili wolę kontynuowania konstruktywnego dialogu i nawiązania ściślejszej współpracy.

źródło [ CBA ]

Views: 27

0

Search for products

Back to Top