Electronic Evidence Examiner

Nasza platforma została zaprojektowana w celu usprawnienia przetwarzania danych cyfrowych za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu, który zapewnia szybsze uczenie się w celu uzyskania potrzebnych danych. Pracując w pojedynczym rozwiązaniu, możesz usprawnić przechwytywanie i przeglądanie danych cyfrowych. Możemy przetwarzać wiele różnych danych, które Ci na to pozwalają przejdź od dowodów komputerowych do urządzeń mobilnych dzięki kompleksowym akwizycjom i analizom, które odkrywają dane, które szukasz.

blank  
.PDF E3_Platform_Comparison_Chart_Licensing_Options-3_5_C

Sklep dla specjalistów kryminalistyki laboratoryjnej

Zakupu możesz dokonywać przez platformę www lub email infohttps://paraben.pl/kontaktparaben.pl

blank

Views: 40

0

Search for products

Back to Top