Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali 33-letniego obywatela Tadżykistanu. Mężczyzna wjechał do Polski legitymując się bułgarskim dowodem osobistym.

Do zatrzymania doszło wczoraj. Podczas kontroli autokaru relacji Berlin–Warszawa jeden z cudzoziemców wylegitymował się podrobionym bułgarskim dowodem osobistym. W trakcie przesłuchania podróżny zeznał, że podrobiony dokument kupił w Polsce od obywatela Ukrainy za 170 euro. Bułgarski dowód osobisty według niego został prawdopodobnie sfałszowany na terytorium Ukrainy. Obywatel Tadżykistanu przyznał się do posługiwania się fałszywym dokumentem i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 600 zł.

Dodatkowo Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu go do powrotu z 15 dniowym terminem wyjazdu. Ponadto mężczyzna ma zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw obszaru Schengen przez 1 rok

źródło: [Ewa Gajewska – Komenda Główna Straży Granicznej]

Views: 40